Vi tillhandahåller chaufförstjänster inom timmer och grustransporter.

Vinter- och sommar underhåll på vägar med vår egen väghyvel samt krossning av moräntäkter för grusning av skogsvägar.

Vi utför renoveringar och nybyggnationer av vägbroar.

Vi utför även mekanikertjänster samt svets och smide.