Offerdals Schakt Entreprenad AB är ett nytt företag med lång erfarenhet inom skogstransport och Vägunderhåll.

Vi tillhandahåller chaufförstjänster inom timmer och grustransporter.